Comitetul de organizare - Educația azi
Conf. univ. dr. habil. Marian D. ILIE, Director al DPPD
Conf. univ. dr. Maria Niculescu, responsabil formare competențe, DPPD
Lector univ. dr. Nicolae HURDUZEU, Responsabil comunitate de practică, DPPD
Lector univ. dr. Dana CRĂCIUN, DPPD
Lector univ. dr. Eugenia Rimschneider, FAD
Prof. univ. dr. Nicoleta Farcane, FEAA
Conf. univ. dr. Corina Nani, FAD
Prov. Univ. dr. Vasile Docea, Directorul BCUT
Dr. Claudia Bucsai, BCUT
Dr. Manuela Zănescu, BCUT
Lector univ. dr. Ramona Hurduzeu , DPPD
Conf univ. dr. Darius Borovic, DPPD
Drd. Constantin Huțanu, FAD
Drd. Cezara Pădurean, FAD


Prof. Marin POPESCU
Prof. Ramona VASIESCU
Prof dr. Sorin IONESCU
Prof. Mariana-Florina SPĂLĂȚELU


Președinte Andreea-Raluca ARGEȘEANU