carieradidactica.dppd.uvt.ro | Comitet referenti |

Comitetul de referenți științifici

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN
Prof. univ. dr. Ion Ovidiu PÂNIȘOARĂ
Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH

Prof. univ. dr. Carmen CREŢU
Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ
Conf. univ. dr. Mariana MOMANU

Prof. univ.dr. Ion ALBULESCU
Prof. univ.dr. Cristian STAN
Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA

Prof. univ. dr. Simona SAVA
Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN
Conf. univ. dr. Marian D. ILIE

CP. I. dr. Ciprian FRATUȘNIC
CP. I. dr. Simona VELEA

Referenți științifici


Cadre didactice și cercetători din țară preocupați de problemele educației românești, în special de formarea personalului didactic, pot fi referenți științifici. Aceștia au rolul să evalueze în sistem double blind peer review articolele și/sau prezentările de bune practici trimise pentru conferință
Calitatea de membru în comitetul de referenți științifici se dobândește astfel:
a) directorul de departament (DPPD, DȘE, IȘE, ARCE, etc. ), propune persoana în cauză. În această situație persoana este acceptată automat.
b) persoana trimite un CV și o scrisoare de intenție la adresa craciun.dana@e-uvt.ro. Documentele sunt supuse analizei comitetului de referenţi ştiinţifici și persoana interesată primește un răspuns în termen de o săptămână.

Informații pentru membrii comitetului de referenţi ştiinţifici