carieradidactica.dppd.uvt.ro/nationala |
imagine_subheader

         Conferința națională Educația Azi este inițiată din dorinţa de a identifica căi de îmbunătățire a pregătirii corpului profesoral, printr-un efort colaborativ al specialiștilor în formarea cadrelor didactice, din mediul universitar și preuniversitar, al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, al studenților care doresc să urmeze cariera didactică și al partenerilor sociali preocupați de problematica formării profesionale a cadrelor didactice. Manifestarea este organizată la inițiativa departamentelor de formare a profesorilor din Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în colaborare cu parteneri locali și naționali. Conferința realizează, totodată, continuarea firească a seriilor de evenimente organizate de către Departamentul de Formare a Profesorilor din Universitatea București, sub titulatura Educația Azi.
   
      Scopul conferinței este de a crea o comunitate națională de practică și de învățare în care, prin schimb de experiență și expertiză la nivelul cercetării, teoriei și practicilor asociate cu problematica complexă a formării cadrelor didactice, să contribuim la dezvoltarea unui sistem coerent de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din România.

       Această ediţie a conferinței își propune să pună în valoare complexitatea și dinamica experiențelor didactice, a cercetărilor și a teoriilor științifice cu privire la bunele practici de formare. Având în vedere provocările societății și problematica educației de azi, tematica circumscrie un spaţiu comun de reflecţie pentru experți și pentru practicieni, deopotrivă, a cărui menire este să genereze soluții pentru identificarea, îmbunătățirea și implementarea bunelor practici în domeniul formării pentru cariera didactică, precum și să ofere un cadru adecvat pentru realizarea de noi colaborări profesionale. În același timp, se doreşte ca rezultatele și soluțiile acreditate să fie supuse atenției factorilor decidenți care le pot concretiza, mai departe, la nivelul unor politici publice.
         Profesori, pedagogi, psihologi, didacticieni, cercetători, doctoranzi, studenți şi toţi cei interesați de formarea cadrelor didactice sunt invitaţi să propună comunicări științifice în plen, să opteze pentru workshopurile corespunzătoare preocupărilor lor, evidențiind exemple de bune practici didactice, și/sau să participe în scop formativ, fără a prezenta o lucrare.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Departamentul de Științe ale Educației
Centrul de Dezvoltare Academică
Departamentul pentru Relaţia cu Mediul Preuniversitar, Dezvoltarea Carierei şi Activităţile
Culturale, Artistice şi Sportive
Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara

În colaborare cu

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Departamentul de Formare a Profesorilor
Departamentul de Științe ale Educației

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Departamentul de Științe ale Educației
Departamentul de Didactica Științelor Socio-Umane
Departamentul de Didactica Științelor Exacte

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Departamentul de Științe ale Educației

Vă invită să luați parte la

Conferința națională

EDUCAȚIA AZI

Ediția a IV-a

TIMIȘOARA, 18-19 mai 2018

sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri

Parteneri nationali:

• Institutul de Științe ale Educației
• Asociația Română de Cercetare în Educație
• Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România


Parteneri locali:

• Inspectoratul Școlar Județean Timiș
• Colegiul Național Bănățean din Timișoara
• Liceul Pedagogic Carmen Sylva din Timișoara
• Colegiul Economic F. S. Nitti din Timișoara
• Centrul de Resurse si Asistenta Educaționala Speranța din Timișoara
• Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara