carieradidactica.dppd.uvt.ro | Workshop |

Tipuri de activități în cadrul conferinței

Activitățile în plen presupun prezentări de cercetări empirice și/sau analize teoretice de ținută academică.
Principalul obiectiv al acestor studii este de a releva impactul programelor DPPD, analizate empiric și științific, și/sau să prezinte bune practici în formarea psihopedagogică a profesorilor din preuniversitar și/sau universitar, de la nivel național și/sau internațional.
Activitățile se finalizează prin prezentarea lucrării în plen.
Abstractele extinse ale acestor lucrări vor fi publicate în prima secţiune a publicaţiei conferinţei.

WSs vor aborda, în echipe mixte, formate din cadre didactice universitare, practicieni din preuniversitar, studenți și parteneri sociali problematica specifică disciplinelor programelor de formare ofertate de către DPPD - uri.
Obiectivul acestor WSs este de a descoperi bune practici în abordarea disciplinelor programelor DPPD, de a identifica probleme comune și a analiza relevanța celor abordate în programul de formare în raport cu practica efectivă de la clasă.
Activitățile se finalizează printr-un raport pentru fiecare WS și prin prezentarea acestora în plen.
Aceste rapoarte vor fi, apoi, publicate în secţiune a II-a a volumului conferinţei.

WSs sunt dedicate profesorilor universitari care au obținut titlul de Profesor Bologna (indiferent de anul în care au primit distincția). Participarea se face pe bază de înscriere prealabilă, ca urmare a răspunsului la invitația ANOSR. WSs vor aborda aplicații ale PBL în predarea universitară, pe diferite specializări. Acestea vor fi organizate de către echipa de experți CDA, care a urmat cursul de pregătire implementat de CDA în parteneriat cu Universitatea din Maastricht. În funcție de numărul de înscriși și de specializările acestora se va decide numărul de WSs ce vor fi organizate. WSs se vor desfășura în paralel.

Obiectivul acestor WSs este de a identifica probleme comune în managementul DPPD - urilor și de a propune soluții de abordare a acestora.
La aceste WSs vor participa directori ai DPPD - urilor din țară, reprezentanți ai IȘJ-urilor din diferite județe, ai IȘJM București, ai IȘE, ai MEN, ai studenților și ai partenerilor sociali. WS din prima zi este dedicat problemelor interne ale DPPD - urilor, ca structuri academice, iar cel din a doua zi unor aspecte de interes național în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice.
Activitățile se finalizează prin două rapoarte, unul pentru fiecare zi, care se prezintă în plenul conferinței, și printr-un comunicat de presă transmis ulterior de către un reprezentant al DPPD - urilor.

WSs de acest tip sunt dedicate colaborării dintre cadrele didactice universitare, implicate în formare profesorilor (din perspectiva didacticilor de specialitate) și profesorii din preuniversitar. Totodată, pot participa și studenți, și parteneri sociali.
Obiectivul principal al acestor WSs este de a identifica practici ale profesorilor din preuniversitar în predarea disciplinelor proprii.
Activitățile vor duce la: elaborarea câte unui raport pentru fiecare WS, prezentarea în plen a rapoartelor, precum și la o colecție de practici didactice.
Rapoartele vor fi publicate în secţiunea a II-a a publicaţiei conferinţei, iar prezentările de bune practici în secţiunea a III-a.

Cadrele didactice universitare vor fi invitate la o dezbatere al cărei subiect va fi abordarea pregătirii didactice și psihopedagogice specifice a profesorului universitar, pentru un învățământ centrat pe student.
Obiectivul principal al acestui WS este de a identifica teme de formare didactică și psihopedagogică de interes și posibile abordări ale programelor de formare a universitarilor.
Activitățile se vor finaliza printr-un raport, ce va fi ulterior prezentat în plen, și printr-un comunicat de presă transmis de reprezentanții ANOSR și cei ai CDA din UVT.