Tipuri de activități în cadrul conferinței

Activitățile în plen presupun prezentări de cercetări empirice și/sau analize teoretice de ținută academică. Principalul obiectiv al acestor studii este de a releva reperele fundamentale ale designului lecției și ale importanței elaborării unei proiectări fundamentate corect pentru un demers instructiv-educativ eficient.

Activitățile se finalizează prin prezentarea lucrării în plen

În cadrul fiecărui workshop, cadrele didactice participante în competiția de proiecte îți vor prezenta proiectele de lecție și filmulețele intrate în competiție și se vor purta dezbateri legate de calitatea proiectării și impactul demersului de proiectare a lecției asupra rezultatelor educabililor.