imagine_subheader

Educația Azi în Timişoara Culturii Europene continuă seria conferințelor, intitulate Educația Azi la inițiativa Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universitatății de Vest din Timișoara și se centrează în acest an pe două aspecte importante ale promovării și răspândirii valorilor culturale locale, regionale, naționale și europene:

1. Formarea profesorilor cu accente pe exemple de bune practici didactice derulate on-line

2. Promovarea simțului estetic, cultural-artistic și muzical în rândul elevilor/studenților, membrilor comunițății, precum și de asigurarea calității vieții, mai ales prin intermediul educației și culturii.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Departamentul de Științe ale Educației
Centrul de Dezvoltare Academică
Departamentul pentru Relaţia cu Mediul Preuniversitar, Dezvoltarea Carierei şi Activităţile
Culturale, Artistice şi Sportive
Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara
Departamentul pentru Managementul Calitatii


Vă invită să luați parte la

Conferința

EDUCAȚIA AZI ÎN TIMIŞOARA CULTURII EUROPENE

Ediția a VII-a

TIMIȘOARA, 26 noiembrie 2021

Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș

sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri

Parteneri nationali:

• Unitatea de Cercetare în Educație a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație

Parteneri locali:

• Consiliul Județean Timiș
• Inspectoratul Școlar Județean Timiș
• Colegiul Național Bănățean din Timișoara
• Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timișoara
• Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara