imagine_subheader

Cultura și educația azi în Timișoara Muzicală Academică continuă seria conferințelor, intitulate Educația Azi la inițiativa Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și a Facultății de Muzică și Teatru din Universitatea de Vest din Timișoara și se centrează în acest an pe două aspecte importante ale promovării și răspândirii valorilor culturale locale, regionale, naționale și europene:

1. Formarea profesorilor cu accente pe exemple de bune practici didactice derulate on-line

2. Dezvoltarea experienţei de scenă a tinerilor muzicieni prin interpretări muzicale și promovarea creațiilor compozitorilor bănățeni prilejuite de participarea la recitaluri, spectacole şi concerte.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Departamentul de Științe ale Educației
Centrul de Dezvoltare Academică
Departamentul pentru Relaţia cu Mediul Preuniversitar, Dezvoltarea Carierei şi Activităţile
Culturale, Artistice şi Sportive
Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara
Departamentul pentru Managementul Calitatii


Vă invită să luați parte la

Conferința

CULTURA ȘI EDUCAȚIA AZI ÎN TIMIȘOARA MUZICALĂ ACADEMICĂ

Ediția a XXVI-a

TIMIȘOARA, 5-12 noiembrie 2020

Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș

sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri
sigle_parteneri

Parteneri nationali:

• Institutul de Științe ale Educației

Parteneri locali:

• Inspectoratul Școlar Județean Timiș
• Colegiul Național Bănățean din Timișoara
• Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva"
• Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timișoara
• Liceul de Artă "Ion Vidu" din Timișoara
• Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara