carieradidactica.dppd.uvt.ro | Inscriere participanti |

Informatii pentru autori

Informații pentru participanții fără lucrare

OPORTUNITĂȚI DE PUBLICARE:


1. Toate lucrările acceptate vor fi incluse într-un volum publicat on-line pe site - ul DPPD, cu ISBN al Editurii UVT.
2. Un autor poate participa cu cel mult două lucrări (autor sau co-autor).

Dacă doriți să participați la conferința EDUCAȚIA AZI, cu o lucrare trebuie să parcurgeți următorii pași
    • 1. Inscriere participant
         • Descărcați documentul șablon al rezumatului de aici
         • Completați fișa de înscriere aici
    Rezumatul va fi denumit după primul autor și workshop număr:
    Ex: NumePrenume-Wsnr.doc / NumePrenume-Wsnr.docx
Pentru o cât mai bună organizare, rugăm toți autorii și co-autorii care vor participa la activitățile din cadrul conferinței să se înregistreze individual, folosind formularul mai sus menționat.
    • 2. Primirea notificării acceptării rezumatului
    • 3. Plata taxei de participare
    • 4. Trimiterea lucrării în extenso (pentru secțiunea Colecții de practici didactice)
        • Descărcați documentul șablon al lucrării de aici
    • 5. Confirmarea acceptării lucrării și publicarea în VOLUMUL CONFERINȚEI (publicație cu ISBN online de la Editura UVT).Dacă doriți să participați fără lucrare la conferința EDUCAȚIA AZI, trebuie să parcurgeți următorii pași:

    1. Inscriere participant
        • Completați fișa de înscriere aici

   2. Primirea notificării înscrierii (online în momentul înscrierii și/sau ulterior prin e-mail)

    3. Plata taxei de participare

Pentru participarea la conferință cu sau fără lucrare vă rugăm să completați fișa de înscriere!

Toți participanții la conferință vor primi diplomă de participare.