carieradidactica.dppd.uvt.ro | Informatii generale |

Informații generale

Lucările conferinței vor avea loc la sediul central al Universității de Vest din Timișoara din Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, cod. 300223.

Date importante:

    12.02 - 05.03 - constituirea comitetului de referenţi ştiinţifici
    10.03 - 15.04 - înscrierea participanţilor
    22.04.2018 – confirmarea înscrierii
                        - confirmarea acceptării rezumatului
    06.05.2018 - achitarea taxei de participare
    18-19.05.2018 - desfăşurarea lucrărilor conferinţei
    30.06.2018 - trimiterea lucrării de prezentare a bunelor practici in extenso
    31.07 2018 - confirmarea acceptării lucrării
    1.10.2018 - publicarea volumului conferinței la Editura UVT (online cu ISBN).

Taxă de participare

• cadru didactic în una din instituțiile organizatoare/partenere sau deținător al titlului Profesor Bologna acordat de ANOSR = fără taxă.
• cadru didactic din învățământul universitar = 50 RON.
• cadru didactic din învățământul preuniversitar = 50 RON.
• reprezentant/membru al unui partener social (ONG, asociație etc., altele decât ANOSR sau cele afiliate ANOSR)= 50 RON.
• doctorand = 30 RON.
• student = fără taxă.
Taxa de participare se va plăti în contul bancar deschis la Banca Transilvania cu IBAN RO61BTRL0360160100703936 (RON), cu mențiunea "conferință DPPD". Copia scanată a chitanţei va fi trimisă pe adresa de mail: ioana.banaduc@e-uvt.ro.